TIS Change2bio

De roep om een “Groene Economie”, die zoveel mogelijk gebruik maakt van hernieuwbare grondstoffen, klinkt steeds luider in alle geledingen van de maatschappij. Hoewel de oliegebaseerde chemie- en kunststoffenindustrie slechts een fractie vertegenwoordigt in het wereldwijde olieverbruik, is het uiterst belangrijk dat ook de kunststof producenten en -verwerkers de ontwikkeling van hoogwaardige en duurzame grondstoffen op basis van hernieuwbare materialen maximaal ondersteunen door deze hernieuwbare grondstoffen tot volwaardige en duurzame eindproducten te ontwikkelen, die net omwille van hun eigen specifieke positieve eigenschappen worden ingezet.

Deze innovatie zal niet over een nacht ijs gaan. Daarom is het essentieel de eerste stappen te zetten in deze duurzame ontwikkeling, en op basis van accurate informatie de betrokken sectoren te stimuleren hierin het voortouw te nemen.

De doelstellingen van de thematische Innovatiestimulering change2bio zijn daarom:

  1. de internationale ontwikkelingen opvolgen
  2. informatie interpreteren, verwerken en duiden in en de doelgroep op accurate wijze informeren 
  3. de netwerking tussen de doelgroep en de volledige “biopolymeerketen” organiseren en structureren 
  4. de doelgroep stimuleren om deel te nemen aan collectieve en Europese onderzoeks- en samenwerkingsverbanden 
  5. bedrijven uit de doelgroep informeren en begeleiden bij individuele
  6. initiatieven met betrekking tot het inzetten van hernieuwbare kunststoffen of hun afgeleide materialen
  7. relevante en goed onderbouwde info genereren omtrent de “ECO” impact van de ontwikkelingen

Voor meer informatie contacteer markus.kaufmann@sirris.be